3 alternativ när företaget behöver ökad likviditet

Det finns många olika orsaker till att man som företagare behöver få in pengar i kassan. Många väljer att ta ett lån men vill man undvika det kan man antingen sälja fakturor eller belåna dom. Vad som lämpar sig bäst beror på vilken situation företaget befinner sig men har man till exempel svårt att få ett lån på grund av likviditetsbrist kan factoring vara en tillfällig lösning istället.

Ta ett banklån
Ibland kan det vara nödvändigt att ta ett banklån för att klara av att driva verksamheten framåt. Kanske handlar det om så mycket pengar att det faktiskt inte finns något annat alternativ. Är företaget under uppstart och man behöver göra många och stora inköp är det naturligt att behöva låna pengar till detta. Däremot kan man alltid bli nekad ett banklån på grund av olika orsaker, så som låg likviditet.

Har man ett företag som rullat på ett tag och där man vet att man har kundfordringar att dra in kan man dock möjligtvis undvika ett stort banklån genom att använda sig av factoring, som finns i olika former.

Fakturabelåning istället för banklån
En form av factoring är fakturabelåning, där säkerheten för lånet utgörs av just fakturorna. Du äger och hanterar själv fakturorna som kan belånas med 60 – 95% av dess värde. Väljer man att belåna alla fakturor påminner det om ett vanligt lån eller en checkkredit och man har alltså själv hand om sina kundrelationer på ett annat sätt än om man väljer att sälja dom, vilket kan vara en fördel.

Sälja fakturor för snabb utbetalning
Ett tredje alternativ är att helt enkelt sälja fakturor till ett factoringbolag. På så vis får företaget loss pengar utan väntetid på kundernas betalningar och man får pengarna när man behöver dom. Beroende på företagets behov kan man sälja alla eller några av fakturorna under en viss period för att göra nya investeringar eller på något annat sätt utveckla och expandera företaget.

Sälja fakturor kan man göra med eller utan regress, vilket skiljer sig på så sätt att factoringbolaget antigen tar över riskerna med uteblivna betalningar från kunderna eller inte. Dessutom tappar man en viss procent av fakturans totala belopp eftersom man måste betala en avgift. Den lilla förlusten kan dock vara nödvändig om man behöver betala ut löner eller göra inköp av något slag.

Vid ett banklån har man klara direktiv om vad som gäller och hur det ska skötas men om man däremot väljer att belåna eller sälja fakturor är det viktigt att man även läser det finstilta i avtalen så att inga missförstånd uppstår. Det behöver däremot inte vara någon dålig idé att använda sig av factoring, utan tvärtom kan det vara en bra tillfällig lösning om man vill undvika eller blir nekad ett banklån.