Rekrytering och bemanning – vad är skillnaden?

I arbetslivet eller för den som söker jobb kommer man ofta i kontakt med dom två begreppen bemanning och rekrytering. Många tror att det innebär samma sak men så är inte fallet. Det finns vissa skillnader som kan vara bra att känna till både för den som letar efter ett jobb och för den som planerar att använda sig av någon av tjänsterna.

Rekrytering
När man rekryterar innebär det en process där man letar efter ny personal att anställa, antingen under en lång eller kort period. Anställningsformen kan alltså variera men processen med en rekrytering går ut på att anställa på ett eller annat vis. Många företag sköter sin rekrytering på egen hand med hjälp av till exempel platsannonser och andra väljer istället att anlita ett rekryteringsföretag som utför alla steg i processen åt en. Oavsett är det en process som kräver många steg som är upplagda ungefär på följande vis:

-Annonsering
-Ett första urval på lämpliga kandidater
-Telefonintervjuer
-Personligt möte och djupintervju
-Referenstagning på lämpliga kandidater
-Eventuella tester, både personliga och inom olika kompentenser
-Bakgrundskontroller
-Anställning för den mest lämpade

Det är mycket som ska stämma innan man anställer en person och innan allt är klart har det ofta gått 4–6 veckor. Det är alltså inget som görs över en dag utan det krävs ett noggrant utfört jobb för att hitta rätt.

Bemanning
Till skillnad från rekrytering är bemanning något man använder sig av för tillfälliga uppdrag. Även dessa kan ha varierande långvarighet men huvudpoängen är att man som konsult är anställd av ett bemanningsföretag för att sedan hyras ut för olika uppdrag med rekrytering för olika företag. Företaget som hyr in konsulten står för arbetsledningen och är något man ofta tar till när man väldigt plötsligt behöver ha in mer personal. Det handlar inte helt sällan om en chefsposition när ett företag håller på att omorganiseras eller när det behövs en specialist inom ett särskilt område. Bemanning sker både som heltids- och deltidsuppdrag.

Även om båda modellerna innebär att man tillsätter personal så finns ändå stora skillnader. Bemanning sker under kortare perioder för speciella uppdrag och rekrytering används när man behöver tillsätta en tjänst inom företaget och istället för att hyra en person så anställer man den. Det är behovet som avgör vilket som passar bäst men oavsett vilket man behöver så finns det många företag runt om i landet som jobbar med att förmedla båda typerna av tjänster.